Düşünce

Gösterilen: 1 ile 7 arası, toplam: 7 (1 Sayfa)

Pruva Yayınları

Sanatın Sosyolojik İmkânı

30,00TL

40,00TL

    Sanat, kurucu sosyologların bütün ilgisizliğine rağmen on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından beri sosyolojik bir perspektifle ele alınmaya devam ediliyor. Sosyoloji öncesi sayılan uzunca bir geçmişten sonra sanat sosyolojisi, artık kendi müstakil alanını tahkim etmiş durumda. Özellik..

Pruva Yayınları

Sinemada Dijital Dönüşüm

16,50TL

22,00TL

Dijitalleşme süreci, günlük hayatımızın pratiklerini, toplumsal ve kültürel süreçlerini köklü dönüşümlere maruz bırakan, tarihin önemli kırılma evrelerinden. Nüfuz alanı, çarpan etkisiyle sürekli genişleyen, varoluşsal duruşumuzda, şuurumuzun hakikat ve gerçeklik ilişkisinde etik, estetik, ontolojik..

Pruva Yayınları

Düşüncemizde Gelenekselci Ekol Eleştirisi

18,75TL

25,00TL

Modernite karşısında, insan ve insanın sosyal ilişkilerinin ‘indirgendiği’ düşüncesinden yola çıkan bazı sosyal, kültürel ve düşünsel faaliyetler; bir ideolojiye dönüşen modernite realitesine karşı aykırı tezler sundu. René Guénon, Frithjof Schuon, Seyyid Hüseyin Nasr gibi düşünür ve pratisyenlerle ..

Pruva Yayınları

Toplumsal Gerçeklik ve Roman

33,75TL

45,00TL

Toplumların hafızası, insanın bedeninde ve ruhunda derin izler bırakıp zamanla yavaş yavaş unutulduğu zannedilen ama aslında hep orada varlığını devam ettiren sancılı dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan acı tatlı hatıraların, duyguların ve anların bir toplamı gibidir. İşte sosyoloji de bu hatıralar bü..

Pruva Yayınları

Uluslararası Medyada Türkiye Karşıtlığı

24,00TL

32,00TL

Batı medyası, dünyadaki zihin enerjisini; üreten ve tüketen zih-nin enerjisi diye ikiye ayırıyor. Onlara göre Batılı kodlarla çalışma-yan zihin, kendine sunulanı tüketmek zorunda. Örneklerle Ulusla-rarası Medyada Türkiye Karşıtlığı, Batılıların “tüketen zihin” algısına örneklerle itiraz ediyor. Kita..

Pruva Yayınları

Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü

22,50TL

30,00TL

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 14.2px; font: 10.5px 'Gotham XNarrow'; color: #ffffff} Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü, özellikle son yüzyılda dünyayı derinden etkileyen Batı düşüncesiyle Batılı yaşam tarzlarını sorgulayan farklı zamanlarda yazı..

Pruva Yayınları

Türkiye’nin Kaderi

18,75TL

25,00TL

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 14.2px; font: 10.5px 'Gotham XNarrow'; color: #ffffff} Türkiye’nin Kaderi, kendi hikâyesini bulmaya çalışan ülkemizin; aydınlarımızın, entelektüellerimizin, şairlerimizin hakikat karşında nasıl konumlandığını cesurca tar..

Gösterilen: 1 ile 7 arası, toplam: 7 (1 Sayfa)