İnceleme

Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 13 (2 Sayfa)

Pruva Yayınları

Türkiye'de Sinema

33,00TL

45,00TL

Türk Sineması tanımlaması, öncelikle sinema tarihinin neşet ettiği yere ve ilgili coğrafyaya işaret ediyor. Mimari, müzik ve edebiyat gibi diğer bütün sanat dalları için de geçerli olacağı üzere, sinemaya da nitelik kazandıran asli unsur, öncelikle kendisinden neşet ettiği toplumun ve coğrafyanın te..

Pruva Yayınları

Serbest Okuma

24,00TL

32,00TL

Edebiyat, okuru, serüvene nasıl çıkarır? Edebiyat okuru, nasıl bir serüvene çıkar? Okur, düşsel dünyalara açılmaktan haz duyan, gerçek dünya kaçkını bir kişi midir? Edebiyatın çağrısına uymanın kuralları mı vardır? Kelimelerle, cümlelerle, dizelerle aktarılan anlam ve katmanları arasında, sınırsız ç..

Pruva Yayınları

Yazının Düşüşü

18,75TL

25,00TL

İradî seçimlerin bilince genişlik, zekâya keskinlik, gayrete direnç kattığı düşünülür. Dilimizi irademizle seçemediğimizden dil bilincimiz erken yaşlarda aksak, savruk kalıyor, uyanamıyor. Bu çağlarda dilin sunduğu imkânlarla imkânsızlıkları kavrayamıyor ama gene de geleceğe umutla bakabiliyoruz. He..

Pruva Yayınları

Kâinâtın Ritmi

18,75TL

25,00TL

Görüşün imajlara hapsolduğu bir dönemde kulağa dair; duymak, işitmek ve hissetmeye dair bir kitap Kâinatın Ritmi: Ses Nefes ve Müzik. On beş yazarın sükûnetle müzikten yola çıkarak insanın kendi sesini, dolayısıyla kişiliğini bulma çabasının nasıllığı kitabın ele aldığı temel mesele.Ruhun varoluş âh..

Pruva Yayınları

Sanatın Sosyolojik İmkânı

30,00TL

40,00TL

    Sanat, kurucu sosyologların bütün ilgisizliğine rağmen on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından beri sosyolojik bir perspektifle ele alınmaya devam ediliyor. Sosyoloji öncesi sayılan uzunca bir geçmişten sonra sanat sosyolojisi, artık kendi müstakil alanını tahkim etmiş durumda. Özellik..

Pruva Yayınları

Sinemada Dijital Dönüşüm

16,50TL

22,00TL

Dijitalleşme süreci, günlük hayatımızın pratiklerini, toplumsal ve kültürel süreçlerini köklü dönüşümlere maruz bırakan, tarihin önemli kırılma evrelerinden. Nüfuz alanı, çarpan etkisiyle sürekli genişleyen, varoluşsal duruşumuzda, şuurumuzun hakikat ve gerçeklik ilişkisinde etik, estetik, ontolojik..

Pruva Yayınları

Düşüncemizde Gelenekselci Ekol Eleştirisi

18,75TL

25,00TL

Modernite karşısında, insan ve insanın sosyal ilişkilerinin ‘indirgendiği’ düşüncesinden yola çıkan bazı sosyal, kültürel ve düşünsel faaliyetler; bir ideolojiye dönüşen modernite realitesine karşı aykırı tezler sundu. René Guénon, Frithjof Schuon, Seyyid Hüseyin Nasr gibi düşünür ve pratisyenlerle ..

Pruva Yayınları

Toplumsal Gerçeklik ve Roman

33,75TL

45,00TL

Toplumların hafızası, insanın bedeninde ve ruhunda derin izler bırakıp zamanla yavaş yavaş unutulduğu zannedilen ama aslında hep orada varlığını devam ettiren sancılı dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan acı tatlı hatıraların, duyguların ve anların bir toplamı gibidir. İşte sosyoloji de bu hatıralar bü..

Pruva Yayınları

Uluslararası Medyada Türkiye Karşıtlığı

24,00TL

32,00TL

Batı medyası, dünyadaki zihin enerjisini; üreten ve tüketen zih-nin enerjisi diye ikiye ayırıyor. Onlara göre Batılı kodlarla çalışma-yan zihin, kendine sunulanı tüketmek zorunda. Örneklerle Ulusla-rarası Medyada Türkiye Karşıtlığı, Batılıların “tüketen zihin” algısına örneklerle itiraz ediyor. Kita..

Pruva Yayınları

Üsküp Konuşmaları

33,75TL

45,00TL

Medeniyetlerin kolektif ruhu vardır. Mekâna, tarihe, kişiliğe, zamana ve yaşam biçimine sinen bu kolektivite, o medeniyeti anlamamıza imkân verir. Şehirde, mekânda, tarihte ve kişilikte görünen bu kolektivite, aslında okunacak bir kitap, yorumlanacak bir hikâye, terennüm edilecek bir beste veya iman..

Pruva Yayınları

Aydınlanma

15,00TL

20,00TL

18. yüzyılda yaşamsal, tarihsel, düşünsel, entelektüel, felsefi pek çok bileşenin birbirine karşıt ya da birbirini destekleyecek biçimde bir araya gelmesiyle başlayan Aydınlanma süreci, bugün hâlâ ‘nasıl’lığı tartışılan karmaşık bir anlam ve değerler dizgesi oluşturuyor. Kavram olarak tanı..

Pruva Yayınları

Buhara Konuşmaları

28,50TL

38,00TL

Yitik Hafızanın Peşinde Buhara Konuşmaları, kültür ve inancımızda kurucu bir yeri olan Buhara’dan iz sürmenin sonucudur.Zira 1071’den itibaren Anadolu yaylalarından ovalarına süzülen ecdadımız, anavatanla gönül ve zihin irtibatını hiç koparmamış, hatta koparmadığı için de o topraklara, Anadolu’ya, B..

Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 13 (2 Sayfa)