Deneme

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 9 (1 Sayfa)

Pruva Yayınları

Yazının Düşüşü

18,75TL

25,00TL

İradî seçimlerin bilince genişlik, zekâya keskinlik, gayrete direnç kattığı düşünülür. Dilimizi irademizle seçemediğimizden dil bilincimiz erken yaşlarda aksak, savruk kalıyor, uyanamıyor. Bu çağlarda dilin sunduğu imkânlarla imkânsızlıkları kavrayamıyor ama gene de geleceğe umutla bakabiliyoruz. He..

Pruva Yayınları

Kâinâtın Ritmi

18,75TL

25,00TL

Görüşün imajlara hapsolduğu bir dönemde kulağa dair; duymak, işitmek ve hissetmeye dair bir kitap Kâinatın Ritmi: Ses Nefes ve Müzik. On beş yazarın sükûnetle müzikten yola çıkarak insanın kendi sesini, dolayısıyla kişiliğini bulma çabasının nasıllığı kitabın ele aldığı temel mesele.Ruhun varoluş âh..

Pruva Yayınları

Sinemada Dijital Dönüşüm

16,50TL

22,00TL

Dijitalleşme süreci, günlük hayatımızın pratiklerini, toplumsal ve kültürel süreçlerini köklü dönüşümlere maruz bırakan, tarihin önemli kırılma evrelerinden. Nüfuz alanı, çarpan etkisiyle sürekli genişleyen, varoluşsal duruşumuzda, şuurumuzun hakikat ve gerçeklik ilişkisinde etik, estetik, ontolojik..

Pruva Yayınları

Düşüncemizde Gelenekselci Ekol Eleştirisi

18,75TL

25,00TL

Modernite karşısında, insan ve insanın sosyal ilişkilerinin ‘indirgendiği’ düşüncesinden yola çıkan bazı sosyal, kültürel ve düşünsel faaliyetler; bir ideolojiye dönüşen modernite realitesine karşı aykırı tezler sundu. René Guénon, Frithjof Schuon, Seyyid Hüseyin Nasr gibi düşünür ve pratisyenlerle ..

Pruva Yayınları

Toplumsal Gerçeklik ve Roman

33,75TL

45,00TL

Toplumların hafızası, insanın bedeninde ve ruhunda derin izler bırakıp zamanla yavaş yavaş unutulduğu zannedilen ama aslında hep orada varlığını devam ettiren sancılı dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan acı tatlı hatıraların, duyguların ve anların bir toplamı gibidir. İşte sosyoloji de bu hatıralar bü..

Pruva Yayınları

Uluslararası Medyada Türkiye Karşıtlığı

24,00TL

32,00TL

Batı medyası, dünyadaki zihin enerjisini; üreten ve tüketen zih-nin enerjisi diye ikiye ayırıyor. Onlara göre Batılı kodlarla çalışma-yan zihin, kendine sunulanı tüketmek zorunda. Örneklerle Ulusla-rarası Medyada Türkiye Karşıtlığı, Batılıların “tüketen zihin” algısına örneklerle itiraz ediyor. Kita..

Pruva Yayınları

Edebiyat ve İtibar

15,00TL

20,00TL

Gördüğü bir rüyayla yollara düşen Evliya Çelebi, kimin itibarı peşindedir? Çölde Leyla’sını arayan asıl Mecnun kimdir? Kaşgarlı Mahmut’un yolculuğu, ne tür bir itibar arayışı sayılmalıdır? İktidarın edebiyatçısı olmak yerine edebiyatın iktidarına gönül veren Ahmet Paşa’nın, Taşlıcalı Yahya’nın; kaya..

Pruva Yayınları

Mühimmat / Şiir İçin Esas Duruş

11,25TL

15,00TL

Sanatta ve şiirde, irfanî bilgiyi bir kenara koyarak yol almaya çalışmanın ne kadar mümkün olabileceğini tartışan Mühimmat, gerçekliğe tâbi olanların, sanatını ve şiirini haberlerde oluk oluk akan kara siyâsayla piyasada çarpışan ‘gerçek’lerle besleyip bunları da yine başka bir ‘gerçeklik’ olan inte..

Pruva Yayınları

Okumanın Hâlleri

17,00TL

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; text-indent: 14.2px; font: 10.5px 'Gotham XNarrow'; color: #ffffff} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Gotham XNarrow'; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; te..

Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 9 (1 Sayfa)